Documentos


Estatuto dos/das Traballadores/as - Xuño 2023
VER MÁIS

Descanso, vacacions, festivos e permisos 2023
VER MÁIS

Novos Permisos xuño 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2023
VER MÁIS

Avaliación V Acordo polo emprego 2023
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2022
VER MÁIS

Valoración Reforma das pensións 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2022
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2022
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2021
VER MÁIS