Documentos


Cartel En nome propio 2021
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade
VER MÁIS

Díptico_en_nome_propio_2021
VER MÁIS

Modelo de instancia para solicitar a regularización ortográfica do(s) apelido(s)
VER MÁIS

Modelo de instancia para a galeguización do nome
VER MÁIS

Orzamentos Xunta de Galiza 2022
VER MÁIS

Orzamentos xerais do Estado 2022
VER MÁIS

Documentos VIII Congreso 2021
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - agosto 2021
VER MÁIS

Mercado de traballo Galiza 2020
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2021
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS