• Documentos

Documentos


Guia de Conciliación 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2021
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2018
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2017
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2016
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2015
VER MÁIS

Dereitos laborais para a conciliación 2015
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2014
VER MÁIS