Envíaa ao local da CIG ou entrégalla é representación sindical da CIG no teu centro de traballo.


AFÍLIATE !

Somos a primeira forza sindical, pero contigo somos mais fortes.
Somos a primeira forza, pero contigo somos moito máis.

A CIG é a primeira forza sindical na Galiza en número de delegadas e delegados e tamén en número de afiliadas e afiliados. Ten a condición de "sindicato máis representativo" a nivel de todo o Estado español xunto a CCOO, UGT e os sindicatos vascos ELA e LAB. Condición que permite a súa participación nos organismos tripartitos estatais e galegos.

É un sindicato de clase que defende a identidade nacional de Galiza, a unión e autoorganización dos traballadores e traballadoras, que practica a solidariedade e o internacionalismo, que considera un principio fundamental a democracia e a participación, que respecta o pluralismo, que mantén a independencia respecto de calquera outra organización ou institución, e por suposto gobernos e empresas, que se expresa en galego e impulsa a nosa cultura e idioma.

Fomenta un modelo de sindicalismo participativo, no que as persoas afiliadas son parte deste, e ten como célula base a sección sindical (a organización da CIG dentro de cada empresa), recordando sempre que é unha asociación de traballadoras e traballadores para defender os seus dereitos laborais fronte á patronal e á administración/goberno, e fuxindo do espazo que o capitalismo nos quere outorgar, como simple xestoría ou empresa de servizos dependente de axudas e subvencións da administración.

Esa postura evidenciase na nosa confianza na mobilización social como elemento transformador da realidade da clase traballadora e como único mecanismo real para avanzar nas melloras laborais e Sociais, para obter auténticos logros na negociación dos convenios colectivos ou para influenciar nas políticas laborais e sociais da Xunta e do Estado.

A CIG financiase mediante a aportación dos seus afiliados e afiliadas en case un 90% dos seus ingresos. Ese sustento que aporta a afiliación permite que manteñamos a nosa independencia económica, feito do que presumimos e esperamos seguir facéndoo grazas ao teu apoio.

Por todo o dito animamos a que te afilies á CIG, pois é unha central sindical que ten demostrado, coa súa práctica, a súa firmeza e coherencia na defensa dos intereses da clase traballadora galega. Porque é un instrumento útil e capaz, de contrapoder real fronte á explotación de clase.

ESTAS SON ALGUNHAS DAS FERRAMENTAS DE APOIO Á NOSA ACCIÓN SINDICAL:

Para apoio da nosa acción sindical e unha mellor defensa dos intereses da clase traballadora galega, apoiámonos nun conxunto de ferramentas que podemos resumir nos seguintes puntos:

 • Un departamento xurídico que cobre todo tipo de accións e defensa en casos de despedimentos, reclamación de cantidades, vacacións, xornada laboral, pensións, prestacións por desemprego, etc., sen ningún recargo en función do tempo de afiliación.
 • Os departamentos de asesoramento económico, laboral e de igualdade, que cobren todo tipo de asesoramento en materia de informes para ERES, descolgues de convenios, economía social, plans e políticas de igualdade e conciliación, informes sobre novas ordes, decretos ou leis, etc.
 • Departamento de formación profesional que leva anos impartindo cursos de formación, nos nosos propios centros, nos que se formaron miles de traballadores e traballadoras, con fondos públicos e de forma totalmente gratuíta; así como ás delegadas e delegados da nosa central sindical.
 • Plan de Axuda Alimentar Solidario da CIG creado coas achegas solidarias da afiliación, para dar apoio a todos aqueles afiliados e afiliadas que como consecuencia da crise teñen dificultades para poder cubrir as necesidades máis básicas de alimentación. Somos a única central sindical en Galiza que temos operativo esta ferramenta de axuda á afiliación.
 • A Caixa de Resistencia, de apoio en caso de folga, posibilitando que os afiliados e afiliadas que leven máis de tres meses de afiliación á central sindical, poidan cobrar ata o equivalente do salario mínimo interprofesional, a partir do cuarto día de folga, este incluído, compensando así unha parte importante do salario perdido como consecuencia da folga. Este mecanismo tenlle servido ata hoxe a moitos compañeiros e compañeiras afiliadas para aguantaren a folga na súa empresa e permitirlle así gañar o conflito fronte á patronal. Somos a única central sindical en Galiza que temos operativo esta ferramenta de apoio á afiliación.

 

DEFENDE OS TEUS DEREITOS E A TÚA DIGNIDADE
FRONTE AOS ATAQUES DO CAPITAL, ORGANÍZATE E LOITA CONNOSCO
AFÍLIATE Á CIG

INFORMACIÓN

Se queres información ou afiliarte á CIG tes distintas opcións:

Ponte en contacto coa representación sindical da CIG na túa empresa.

Chama por teléfono ou envía un correo electrónico ao local da CIG máis próximo ao teu enderezo.

Descarga a folla de afiliación, cúbrea e envíaa ao local da CIG ou entrégalla é representación sindical da CIG no teu centro de traballo.

Cotas de Afiliación 2023
Activos e desemprego con ingresos:
 • Cota ordinaria: 13,20€
  (para ingresos iguais ou superiores a 1.718€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota especial: 11,80€
  (para ingresos iguais ou superiores a 860€ e inferiores a 1.718€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota reducida: 6,15€
  (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Sen ingresos:
 • Cota simbólica: 3,15€
Pensionistas e xubiladas/os:
 • Cota reducida: 6,15€
  (para ingresos iguais ou superiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
 • Cota simbólica: 3,15€
  (para ingresos inferiores a 860€ mensuais con rateo de pagas extras)
Cotas complementarias

a) Cota Sindical Complementaria por falla de antigüidade: 160€. Esta Cota Sindical Complementaria será, en cada momento, equivalente a unha anualidade da Cota Sindical "Ordinaria".

b) Sobre contías percibidas:
Antigüidade na CIG SMAC ou reclamación previa Xulgado
Até 3 meses 12% 15%
Máis 3 meses a 1 ano 9% 11%
Máis de 1 ano a 2 anos 7% 10%
Máis de 2 anos a menos de 3 anos 5% 7%
Máis de 3 anos a 5 anos 2% 3%
Máis de 5 anos gratuíto gratuíto
c) Expedientes sen reclamación económica:
Antigüidade na CIG Cota complementaria
De 0 a 6 meses (*) (**) 90 €
Máis de 6 meses a 12 meses(*) 60 €
Máis de 12 meses(*) gratuíto

* Incrementados cos gastos que se precisaran

** Ademais, de ser o caso, engadirase á Cota Sindical Complementaria por falla de antigüidade