• Documentos

Documentos


Estatuto dos/das Traballadores/as - Setembro 2022
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2021
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2020
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2019
VER MÁIS

Modificacións na xubilación 2019
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2018
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2017 - 1º semestre
VER MÁIS

Analise da Lei de Iniciativas Empresariais 2017
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2017
VER MÁIS

Lei de Xurisdición Social 2016
VER MÁIS

Cumprimento Lei de Transparencia 2016
VER MÁIS

Cumprimento Lei de Transparencia 2015
VER MÁIS