Documentos


Modelos Solicitudes por circunstancias rel. COVID-19
VER MÁIS

Modelos Solicitudes comunicacións permisos_conciliación
VER MÁIS

Modelos reclamación IRPF prestación de maternidade
VER MÁIS

Modelos Actas eleccións sindicais
VER MÁIS

Modelos para convocatoria de folga
VER MÁIS

Modelo de solicitude de información ao empresario
VER MÁIS

Modelo de regulamento para comités de empresa
VER MÁIS

Modelo de convocatoria de manifestación
VER MÁIS

Modelo de denuncia á Inspeccion de Traballo
VER MÁIS

Modelo de convocatoria de asemblea
VER MÁIS

Modelo de comunicación de substitucion á OPR
VER MÁIS

Modelo de acta elección de delegados prevención
VER MÁIS