• Documentos

Documentos

Guia Laboral

Estatuto dos/das Traballadores/as - Setembro 2022
VER MÁIS

Regulación Temporal de Emprego
VER MÁIS

O contrato de traballo
VER MÁIS

O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

Prestacions Básicas Seg. Social
VER MÁIS

A xornada de traballo
VER MÁIS

O despedimento colectivo
VER MÁIS

Eleccións sindicais
VER MÁIS

O dereito a folga
VER MÁIS

A norma internacional
VER MÁIS

A manifestación
VER MÁIS

O dereito do traballo
VER MÁIS