• Buscador de Convenios Colectivos

Buscador de Convenios Colectivos

Nesta sección pode consultar os convenios colectivos vixentes en Galiza.

Para os convenios colectivos de ámbito estatal utilice o buscador do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Os convenios colectivos doutras comunidades pódense consultar no buscador da Comisión Consultiva Nacional de Convenios.

Información extraída do Consello Galego de Relacións Laborais