O sector servizos consolídase como principal xerador de emprego mentres a industria segue a perder postos de traballo

Os datos da EPA revelan que o 61% dos novos empregos creáronse na actividade terciaria
Nacional - 27 Xul 2023

Os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), correspondentes ao segundo  trimestre de 2023, evidencian a preocupante evolución da actividade industrial no noso país xa que malia o incremento xeneralizado da poboación activa e ocupada, este sector é o único no que descendeu a ocupación no último ano. Consolídase pois un mercado laboral centrado nos servizos, xa que nos últimos tres meses o 61% dos novos empregos creáronse neste sector.

"É evidente que os datos macroeconómicos da evolución do emprego son positivos, cunha taxa do paro en Galiza por debaixo do 10%, mais atrás destes datos agóchase unha realidade de precariedade e inestabilidade laboral", valora o secretario confederal de Emprego da CIG, Francisco González Sío.

Taxa de paro

 

2022/II

 

2023/I

 

2023/II

Total

11,2

10,9

9,6

Homes

10,5

10,1

8,9

Mulleres

11,9

11,8

10,3

Fonte: EPA.INE

Subliña que o forte peso do emprego no sector servizos conforma un mercado de traballo “preocupante” en Galiza no que, baixo novas nomenclaturas, atopamos unha realidade de pobreza laboral e falta de estabilidade.  Proba disto é o forte medre da poboación asalariada con contrato fixo/descontinuo, que aumentou un 44,4% neste último trimestre, "o que agocha a elevada temporalidade de moitos dos novos empregos".

Poboación ocupada por sectores

 

 

 

 

Variación

 

 

2022/II

2023/I

2023/II

Trimestral

Anual

Total

1.105,20

1.103,70

1.130,20

26,50

25,00

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura

44,4

48,3

51,1

2,80

6,70

Pesca e acuicultura

20

17,4

20,7

3,30

0,70

Industria

168,4

161,9

167,4

5,50

-1,00

Construción

73,8

75,4

74,3

-1,10

0,50

Servizos

798,6

800,5

816,7

16,20

18,10

Fonte: EPA.INE

Chega con comprobar o número de horas traballadas neste período, no que 46.500 persoas máis declararon traballar menos de 30 horas á semana. Por iso, denuncia que malia descender o desemprego e a taxa de inactividade "segue a medrar a parcialidade e caer os ingresos, é dicir aumenta a pobreza da clase obreira".

Neste contexto de alza do emprego, chama a atención os datos da provincia de Ourense, onde hai 600 fogares máis con todos os membros no paro, manifestación clara do proceso de destrución do tecido produtivo e do empobrecemento que vive o interior de Galiza.

Principais variábeis

 

 

 

 

Variación

 

 

2022/II

2023/I

2023/II

Trimestral

Anual

Total

2.341,60

2.346,50

2.348,80

2,30

7,20

Activos

1.244,70

1.238,70

1.249,90

11,20

5,20

Poboación ocupada

1.105,20

1.103,70

1.130,20

26,50

25,00

Poboación parada

139,4

135,1

119,7

-15,40

-19,70

Inactivos

1.096,90

1.107,80

1.098,80

-9,00

1,90

Fonte: EPA.INE

Para enfrontar esta realidade, o responsábel de Emprego da CIG reclama menos propaganda e máis políticas que sexan "realmente de esquerdas", a comezar pola derrogación das reformas laborais e a recuperación de todos os dereitos perdidos; así como medidas destinadas a encetar un cambiar o modelo socioecónomio "que aposte por volver a ter industria no país e pola creación de emprego en condicións dignas".

Neste senso, González Sío insta a mellorar a capacidade adquisitiva da clase traballadora reforzando dunha banda a negociación colectiva para incrementar os salarios por esta vía, mais tamén aumentando o Salario Mínimo Interprofesional até o 60% do salario medio do Estado, tal e como recomenda da Carta Social Europea. "Cumprir este principio suporía situar o SMI por enriba dos 1200 euros mensuais", lembra.

"Estas son as receitas necesarias para termos un mercado de traballo forte que remate coa pobreza laboral e a inestabilidade", conclúe.