Os datos da EPA do terceiro trimestre de 2023 amosan unha forte contracción do mercado laboral

Nacional -
A poboación activa e a ocupada reducíronse nun período no que medraron as desigualdades sociais e a pobreza laboral

A EPA do III Trimestre confirma o incremento da precariedade e o repunte da temporalidade

Nacional -
A CIG reclama a urxente derrogación das reformas laborais para que se cree emprego digno

O sector servizos consolídase como principal xerador de emprego mentres a industria segue a perder postos de traballo

Nacional -
Os datos da EPA revelan que o 61% dos novos empregos creáronse na actividade terciaria

Os datos da EPA sitúan a Galiza como a tristemente “campioa de Europa en desemprego”

Nacional -
Sobe o paro, baixa a ocupación, a temporalidade está no 16,4% e a parcialidade segue no 15%

Galiza perdeu poboación activa e ocupada no cuarto trimestre de 2022 segundo a EPA

Nacional -
O secretario confederal de Emprego alerta do grave problema estrutural tanto demográfico como laboral que padece o noso país

A EPA confirma o avance imparable do desmantelamento do Estado do Benestar

Nacional -
A CIG alerta do preocupante descenso do emprego en Sanidade, Ensino e Servizos Sociais

Segue a medrar a parcialidade do emprego: máis da metade da poboación ocupada xa traballa menos de 40 horas á semana

Nacional -
Segundo os datos da EPA do II trimestre, o colectivo que máis aumentou é o que declara traballar entre 20 e 29 horas semanais

Aumenta o desemprego en Galiza, sobre todo entre as mulleres, segundo a EPA do I Trimestre de 2022

Nacional -
Increméntanse os contratos a tempo parcial, a consecuencia da reforma laboral

O noso país pechou o ano pasado cun total de 12.900 persoas activas menos con respecto a 2019

Nacional -
Os datos da EPA seguen a amosar unha preocupante evolución do mercado laboral, que destruíu 10.100 empregos nese período

A EPA do IIIT confirma a forte caída do emprego en Industria e Construción no último ano

Nacional -
Aumentan os contratos temporais e a tempo parcial, polo tanto, o emprego peor pagado

Os datos da EPA evidencian o avance da precariedade laboral, a pobreza e o desmantelamento industrial

Nacional -
No último ano o sector da industria perdeu máis de 14.000 postos de traballo

A EPA confirma a gravísima situación laboral en todas as idades, sexos, sectores e provincias

Nacional -
A taxa de desemprego sobe até o 13% e pérdese poboación activa e ocupada

O ano 2020 remata con 21.000 empregos menos en Galiza, dos que 15.900 ocupábanos mulleres

Nacional -
A CIG demanda a derrogación das reformas e políticas públicas dirixidas a paliar a situación