Os datos da EPA do terceiro trimestre de 2023 amosan unha forte contracción do mercado laboral

Nacional -
A poboación activa e a ocupada reducíronse nun período no que medraron as desigualdades sociais e a pobreza laboral

O sector servizos consolídase como principal xerador de emprego mentres a industria segue a perder postos de traballo

Nacional -
Os datos da EPA revelan que o 61% dos novos empregos creáronse na actividade terciaria

Segue a medrar a parcialidade do emprego: máis da metade da poboación ocupada xa traballa menos de 40 horas á semana

Nacional -
Segundo os datos da EPA do II trimestre, o colectivo que máis aumentou é o que declara traballar entre 20 e 29 horas semanais

O noso país pechou o ano pasado cun total de 12.900 persoas activas menos con respecto a 2019

Nacional -
Os datos da EPA seguen a amosar unha preocupante evolución do mercado laboral, que destruíu 10.100 empregos nese período

A maioría dos novos contratos do segundo trimestre de 2019 foron temporais e asinados por homes

Nacional -
A ocupación medra menos con respecto a períodos anteriores e aumenta a diferenza entre as taxas de paro masculina e feminina

A poboación activa segue en caída libre en Galiza, sobre todo entre os menores de 40 anos

Nacional -
Os datos da EPA do último trimestre de 2018 amosan a desaparición de 4800 persoas activas entre a mocidade

As contratacións estivais no sector servizos maquillan os datos da EPA

Nacional -
Mesmas políticas, mesmos resultados: máis precariedade, temporalidade e parcialidade

A constante perda de poboación activa ameaza o mercado laboral galego: 16.300 persoas menos no último trimestre de 2017

Nacional -
Os últimos datos da EPA amosan tamén un importante descenso do número de ocupados/as

A caída da poboación activa e o incremento da temporalidade definen a EPA do segundo trimestre

Nacional -
A comparativa interanual reflicte unha alarmante perda de 6.600 activas e activos

O mercado laboral galego destruíu 16.000 empregos no primeiro trimestre

Nacional -
O paro subiu en 12.900 persoas e a poboación activa de menos de 35 anos reduciuse en 9400

O mercado laboral continúa a destruír emprego e no segundo trimestre do ano rexistra 5500 activos/as menos que en 2015

Vigo -
Medra a temporalidade e mantense un alto índice de paro xuvenil e de longa duración