Descenso da afiliación, baixa taxa de cobertura e elevada eventualidade reflicten a precariedade do mercado laboral

Baixa o paro rexistrado, que segue sen ter en conta as preto de 220.000 persoas en ERTE
Nacional - 02 Out 2020

Descenso da afiliación á Seguridade Social e máis contratos asinados a pesar da evidente caída da actividade. Estes son algúns dos datos do paro rexistrado que reflicten a elevada precariedade e eventualidade que as reformas laborais instalaron no mercado do traballo e que as medidas adoptadas dende o inicio da pandemia están a afondar.

Os últimos datos do paro rexistrado sitúan o número de persoas en situación de desemprego en Galiza en 176.574, un 0,2% menos que no mes anterior -na media estatal o descenso foi do 0,69-; o que en termos absolutos significa 26.329 persoas menos.  Porén hai que ter en conta que o goberno segue sen contabilizar como desempregadas as persoas que están en situación de ERTE, polo que para ter unha imaxe máis acertada da realidade sociolaboral teríamos que sumarlle a esas 176.574 desempregadas/os, as 218.758 persoas que están nunha regulación.

Deste xeito, salienta o secretario confederal de Emprego e Industria da CIG, Francisco Xabier Cartelle, estaríamos falando de 395.392 galegas e galegos que nestes intres non están traballando e destas persoas tan só 127.390 perciben algunha prestación do SEPE. Neste punto fai especial fincapé na baixada do 1,6% na contía da prestación contributiva media, que nestes momentos está nos 792,3€/mes.

 

Persoas ERTE

Persoas desempregadas

Total

A Coruña

70.543

72.177

142.720

Lugo

16.656

17.419

34.075

Ourense

20.572

19.709

40.281

Pontevedra

89.106

67.329

156.435

Outros

21.881

 

21.881

Total

218758

176.574

395.332

"As medidas tardías e inxustas postas en marcha polo goberno diante da pandemia teñen deixado no desemprego a gran cantidade de persoas, condenadas a subsistir na precariedade e na eventualidade", advirte. Cartelle denuncia, ademais, que é a propia clase traballadora a que ten que sufragar, vía cotizacións e impostos, as coberturas sociais, mentres que as empresas gozan de enormes bonificacións.

Xunto a isto, pon a atención nos miles de traballadores e traballadoras eventuais que dende o inicio da pandemia están no desemprego e que xa remataron a prestación, mais aos que non se lle dan solucións nin se lles aplican as condicións máis beneficiosas aprobadas para as persoas en ERTE. Ao tempo, continúan os problemas para o cobro das prestacións do persoal en ERTE, que nalgúns casos xa comezaron a consumir o tempo de desemprego.

Situación anómala do mercado laboral

Para avaliar os datos do paro rexistrado, hai que ter en conta tamén que a  situación anómala que estamos padecendo non permite unha comparación rigorosa dos datos con anos anteriores. Sirva como exemplo a evolución do sector servizos que, de maneira habitual, no mes de setembro sofre un forte repunte no desemprego a consecuencia da fin das contratacións ligadas ao período estival.

Como neste verán o número de contratacións foi moi escaso, agora a perda de emprego tamén resulta moito menor. De feito, a nivel sectorial o desemprego descendeu na industria (-4,46) e na construción (-2,79%), mentres que no sector servizos sufriu un leve incremento do 0,15%.

Evolución das persoas desempregadas por provincias

 

Febreiro

Agosto

Setembro

Mensual

Stembro/febreiro

A Coruña

         66.516  

          72.553  

          72.177  

        -  376  

               5.661  

Lugo

         16.265  

          17.276  

          17.419  

             143  

               1.154  

Ourense

         18.397  

          19.701  

          19.709  

                 8  

               1.312  

Pontevedra

         65.051  

          67.421  

          67.329  

          -   92  

               2.278  

Total

         66.229  

         76.951  

         76.574    

       -   377  

            10.345  

Como vén sendo habitual, a contratación rexistrada segue a ser maioritariamente temporal e dos 83.162 contratos rexistrados no mes de setembro tan só un 8,3% se rexistrou baixo algunha das modalidades de contratación indefinida.

Evolución por sectores

 

Febreiro

Agosto

Stembro

Mensual

Stembro/febreiro

Industria

         18.297  

          19.774  

          18.893  

     -    881  

                  596  

Construción

         13.613  

          13.724  

          13.341  

      -   383  

            -     272  

Servizos

       114.987  

        122.005  

        122.191  

             186  

               7.204  

É ás mulleres a quen máis está prexudicando no mercado laboral a nova situación, probabelmente pola falta de políticas de conciliación, pois as mulleres seguen a ser de xeito maioritario as que asumen as tarefas de coidados.

Evolución por sexo

Sexo

Febreiro

Agosto

Setembro

Mensual

Stembro/febreiro

Homes

         71.438  

          75.125  

          74.357  

        - 768  

               2.919  

Mulleres

         94.791  

        101.826  

        102.217  

             391  

               7.426  

E malia o elevado número de contratos asinados e o descenso do paro rexistrado, a afiliación á Seguridade Social segue en caída, perdéndose 1.314 persoas afiliadas.

Afiliación á Seguridade Social

 

Febreiro

Agosto

Stembro

Mensual

Stembro/febreiro

A Coruña

       434.745  

        429.795  

        429.306  

         -  489  

          -    5.439  

Lugo

       121.313  

        122.834  

        122.047  

        -   787  

                  734  

Ourense

       102.218  

        102.579  

        102.969  

             390  

                  751  

Pontevedra

       354.077  

        357.583  

        357.476  

        -   107  

               3.399  

Total

    1.012.353  

    1.012.793  

    1.011.799  

        -  994  

              -   554  

A nivel estatal a evolución é similar, incluso continuou descendendo o desemprego no sector servizos durante o mes de  setembro (-0,50%), cando tradicionalmente anotaba un importante incremento. Probablemente a maior contratación de persoal nalgunhas comunidades para reforzar o sistema sanitario e educativo por mor da covid19, compensou a caída na hostalería.

Un feito que non se está a dar en Galiza, "xa que a Xunta non está a contratar os efectivos de reforzo necesarios para afrontar a situación extraordinaria que vivimos, en ámbitos tan sensíbeis como a sanidade, o ensino, a atención á dependencia ou os servizos de limpeza, primando como sempre os criterios economicistas sobre o servizo público".

Necesidade dun Plan industrial e de aproveitamento dos recursos

Neste contexto, Francisco Cartelle reitera a necesidade de contar cun Plan Industrial para Galiza que garanta a actividade produtiva e xere emprego de calidade "e iso pasa por dar viabilidade a fábricas como Alcoa e Alu Ibérica, por adoptar medidas que garantan o futuro para as empresas electrointensivas, o sector naval ou do automóbil, e ofrecer alternativas claras ao proceso de descarbonización que vai camiño de ser un proceso de desmantelamento e destrución de emprego".

Xunto a isto, reclama a posta en marcha dun plan de aproveitamento sostíbel dos recursos naturais do país de xeito que creen valor engadido e que xeren emprego de calidade. Dúas medidas para reverter o traballo en precario xerado a consecuencia dunha lexislación laboral "que as últimas reformas foron flexibilizando e arrimando os intereses da patronal".

"Pero nin o goberno do Estado nin o da Xunta contan con estes plan para Galiza. E só tendo a soberanía precisa para dispor dos recursos e pensando no ben da maioría social poderemos recuperar dereitos para avanzar no benestar da clase obreira galega", conclúe.