Un 80% das novas afiliacións á Seguridade Social en maio en Galiza foron con contrato fixo descontinuo ou temporal

O descenso do desemprego produciuse case exclusivamente no sector servizos, polo que segue a medrar a temporalidade e a parcialidade
Nacional - 04 Xun 2024

O mercado laboral galego continúa a amosar unha tendencia moi negativa no que ten que ver coa calidade e estabilidade do emprego, até o punto de que case o 80% das novas afiliacións á Seguridade Social rexistradas no mes de maio foron mediante contratos fixos descontinuos ou temporais. Ademais, o descenso do desemprego rexistrado neste período produciuse case exclusivamente no sector servizos, polo que a temporalidade, a parcialidade e os baixos salarios continúan a medrar.

A nivel laboral o mes de maio adoita caracterizarse polo descenso das persoas en situación de desemprego e polo aumento da afiliación á Seguridade Social (SS). E este ano no foi unha excepción: a afiliación á SS medrou un 0,8% en Galiza, mentres que o descenso das persoas en desemprego foi do 3,4%. 

Persoas paradas provincia

2024

 

Variación

 

Abril

Maio

Absoluta

%

A Coruña

50.129

48.497

-1632

-3,3

Lugo

 12.048

11.588

-460

-3,8

Ourense

14.953

14.545

-408

-2,7

Pontevedra

49.204

47.406

-1798

-3,7

Total

126.334

122.036

-4298

-3,4

Fonte:  Elaboración propia a partir dos datos da SEPE.

Afiliación á SS

2024

 

Variación

 

Abril

Maio

Absoluta

%

A Coruña

465.744

469.386

3642

0,8

Lugo

124.750

125.638

888

0,7

Ourense

105.326

106.253

927

0,9

Pontevedra

372.513

376.013

3500

0,9

Total

1.068.333

1.077.290

8957

0,8

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da SS.

Mais esta baixada do paro rexistrouse case exclusivamente no sector servizos, cun 76%. Un sector moi ligado ao turismo, no que o peso da temporalidade na contratación e os baixos salarios é a tónica predominante.

Sectores

Abril

Maio

Absoluta

%

         

Sector primario

4041

3872

-169

-4,2

Industria

             12.448

             12.042

-406

-3,3

Construción

               8444

               8180

-264

-3,1

Servizos

             89.976

             86.755

-3221

-3,6

Sen emprego anterior

             11.425

             11.187

-238

-2,1

 

        126.334

        122.036

-4298

-3,4

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da SEPE.

En canto ás novas afiliacións á SS, o 78,2% foi a través dun contrato fixo descontinuo ou temporal. De feito, neste último mes o que máis aumentaron foron os contratos temporais.

 

Afiliación ao réxime xeral

 

 

Galiza

Variación

2024/04

2024/05

Absoluta

%

TODAS AS MODALIDADES DE CONTRATOS

815.161

824.109

             8947

1,1%

INDEFINIDO-T. Completo

472.644

473.867

             1223

0,3%

INDEFINIDO-T. Parcial

115.448

115.762

                 314

0,3%

INDEFINIDO-Fixos Descontinuos

35.441

38.012

             2571

7,3%

TEMPORAL-T. Completo

82.715

86.167

             3452

4,2%

TEMPORAL-T. Parcial

27.523

28.502

                 979

3,6%

APREND., FORMACIÓN e PRÁCT.

5403

5350

-53

-1,0%

OUTROS

75.984

76.446,36

                 461

0,6%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da SS.


No que atinxe ao sexo das persoas que saíron do desemprego, os homes foron os máis beneficiados, xa que entre eles descendeu o desemprego un 4,1%, fronte ao 2,9% entre as mulleres. O 58% das persoas en desemprego son mulleres.

Por idades, vemos como a maior idade, menor descenso porcentual de desempregados e desempregadas. No mes de maio, o 61,7% das persoas que continúan en desemprego teñen máis de 45 anos.

Baixa calidade do emprego e extensión da pobreza laboral

O secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria da CIG, Paco Sío, considera que a pesar dos datos que amosan un descenso do paro en Galiza e da propaganda do Goberno central “na central sindical vemos con preocupación a evolución do mundo do traballo polo tipo de emprego que se está a crear e polas condicións nas que acceden as persoas traballadoras ao mercado laboral”. 

A parcialidade fai que haxa persoas traballadoras cada vez máis precarias aínda que teñan un emprego indefinido porque non ingresan o salario completo

Sío lembra que o Estado español, cun 11% da poboación, ten máis do 25% do paro da ‘zona euro’, e posúe o récord europeo tanto en paro como en paro xuvenil (28% do desemprego a nivel europeo).

En canto á evolución positiva dos datos xerais fai fincapé en que o que acontece no Estado Español e en Galiza non é un fenómeno exclusivo, xa que o mes pasado a UE tivo a taxa máis baixa de desemprego da serie histórica (6,4%). “O que si é unha característica propia é a baixa calidade do emprego que se crea e a extensión da pobreza laboral que se está a rexistrar”.

Até o punto de que case o 80% das novas afiliacións á Seguridade Social foron contratos temporais e fixos descontinuos. Ademais, a parcialidade é cada vez maior, tanto na contratación temporal como indefinida. “Isto provoca que haxa persoas traballadoras cada vez máis precarias aínda que teñan un emprego indefinido porque non ingresan o salario completo”.

O responsábel sindical tamén pon o acento no feito de que a baixada do paro mes a mes se produza no sector servizos, “en Galiza centrado no turismo ligado ao Camiño de Santiago, polo que vemos como a medida que vai desaparecendo a industria real no noso país vai medrando a mal chamada industria turística, con salarios baixos e peores condicións laborais”.