Os traballadores/as de Comfica, contrata de Telefónica-Movistar, denuncian a falta de medidas individuais de protección

O persoal técnico de instalacións e avarías está obrigado a traballar na rúa por ser un sector estratéxico
Pontevedra/Vigo - 16 Mar 2020

O comité de empresa de Comfica, contrata de Telefónica-Movistar, na provincia de Pontevedra, denuncia que a empresa non lles facilitou ningún tipo de medida de protección individual a pesar de que o persoal está obrigado a traballar na rúa ao tratase dun sector estratéxico.

A representación sindical explica que a dirección de empresa informou tras as reunións mantidas entre o Goberno, Telefónica e as compañías contratistas que traballan para Telefónica-Movistar que os técnicos/as que fan as instalacións e as reparacións en domicilios particulares e empresas teñen que seguir traballando ao tratarse dun sector estratéxico, “remitíndonos ao artigo 19 do RD do 14 de marzo de 2020”. 

Dende o comité denuncian que o persoal da empresa principal, que realiza o mesmo traballo, si que conta con medidas de protección

“Dende este comité de empresa, pertencente na súa totalidade ao sindicato CIG, queremos expresar que debido á gravidade da situación os traballadores/as non nos negamos en ningún momento a continuar traballando”.

Con todo, denuncian a día de hoxe non recibiron ningún medio de protección individual, “nin luvas desbotábeis, nin xel antiséptico, nin máscaras para protexernos e desinfectarnos despois de cada actuación e evitar así converternos en propagadores/as do virus”.

Lembran que estes medios están considerados como equipos de protección individual, “e remitímonos ao artigo 17 da Lei de Prevención de Riscos Laborais 31/1995 do 8 de novembro, onde se lembra que o empresario/a deberá proporcionar os equipos de protección individual axeitados para o desenvolvemento das funcións de cada traballador/a e velar polo uso efectivo destes cando, pola natureza dos traballos, realizados sexan necesarios”.

Ao mesmo tempo, denuncian que mentres o persoal das contratas non ten os equipos necesarios, os traballadores/as da empresa principal, Telefónica-Movistar, “teñen todos os medios necesarios cando realizan o mesmo traballo ca nós”.

Protocolo para a clientela

Os delegados/as de prevención tamén lle comunicaron á empresa a necesidade de crear un protocolo de actuación para a clientela, á que se cita a través dun sistema automático para facer a instalación ou solucionar a avaría.

“Cremos que a empresa debera lembrarlle as medidas de seguridade, como manter a distancia de seguridade; que a zona de traballo ten que estar limpa; ou que deberá ser unha única persoa a que atenda o técnico/a no domicilio; ademais, se o cliente ten síntomas da enfermidade ten que cancelar a actuación e adiar a cita”.

Neste senso, apelan á responsabilidade da cidadanía, “xa que somos un colectivo de risco e podemos converternos en propagadores/as do virus debido á gran cantidade de visitas que realizamos”.