Os cambios na xestión do servizo de transporte escolar aumentan a carga burocrática nos centros educativos

Nacional - 04 Xul 2024

Os centros educativos recibiron recentemente as novas instrucións relativas á xestión do servizo de transporte escolar. Estas novas directrices non só non contribúen a reducir a carga burocrática, senón que a incrementan de maneira significativa debido á complexidade do novo procedemento de solicitude de paradas.

O novo procedemento require que as direccións dos centros se familiaricen co sistema, realicen as solicitudes e proporcionen datos precisos como coordenadas e distancias. A complexidade do procedemento non só consome un tempo considerable, senón que tamén serve para desviar a responsabilidade cara os centros educativos como demostra que a Consellaría de Educación suxira ás familias que presenten as solicitudes nos propios centros, a pesar de saber que non serán aprobadas debido a que non cumpren o requisito da distancia mínima de 2 km desde o domicilio á parada.

Insuficiente persoal administrativo

Outro aspecto que evidencia que a carga burocrática recaia nos equipos directivos é a insuficiencia de persoal administrativo nos centros educativos, o que impide unha xestión eficaz das solicitudes de transporte. Esta carencia non só afecta ao rendemento dos centros, senón que tamén repercute negativamente na calidade do servizo ofrecido.

Mobilidade xa non depende de Educación

A decisión de trasladar a competencia do transporte escolar á Consellería de Presidencia, afastándoa do ámbito de Educación, só contribúe a aumentar a descoordinación. Esta separación de competencias engade confusión e dificulta aínda máis a xestión eficiente do transporte escolar.