Medra o desemprego en Galiza en todas as provincias e todos os sectores

A CIG pide unha renda de inserción, na contía do SMI, para maiores de 18 anos sen outra prestación
Nacional - 04 Nov 2020

O mes de outubro rematou en Galiza cun total de 181.307 persoas rexistradas como desempregadas no SEPE, un 2,68% máis que no mes de setembro, o que equivale a 4.733 novos parados e paradas. Chama a atención que porén, con respecto a febreiro, mes anterior ao confinamento, hai rexistradas 15.078 persoas desempregadas máis. Na media do Estado o medre foi inferior, do 1,31%, o que equivale a 49.558 persoas paradas máis, situándose o total en 3.826.043 persoas paradas.

Para a CIG estamos diante dunha situación moi preocupante porque o desemprego non deixa de se incrementar sen que se articulen medidas que permitan reverter a situación e paliar o medre da pobreza e da exclusión social.

Neste sentido, o secretario confederal de emprego, Fran Cartelle considera que mesmo o subsidio de 430 euros para persoas desempregadas que esgotaron as prestacións entre marzo e xuño é “claramente insuficiente” porque “non se ten en conta ás traballadoras e traballadores con contratos eventuais que foron despedidas ao comezo do estado de alarma, nin os fogares con todos so seus membros en paro”.

Renda de inserción laboral e social

Cartelle denuncia tamén o fracaso do chamado ‘ingreso mínimo vital’ e demanda a creación dunha renda de inserción laboral e social, na contía do SMI, para as persoas maiores de 18 anos que non cobren ningún tipo de prestación económica. Unha medida que se recolle no documento de “Propostas para facer fronte á crise para unha saída galega xusta” elaborado pola central sindical e que contempla facer un seguimento do itinerario persoal de orientación e formación profesional até a consecución dun posto de traballo no tempo máis breve posible.

A CIG defende ademais que, no caso de que a persoa cobrase unha prestación pública inferior ao SMI tería dereito a que se lle completase a diferenza.

O secretario confederal de Emprego insiste na urxencia de que se derroguen as reformas laborais e das pensións, “máis nun contexto como este”, para “evitar que as consecuencias económicas da pandemia non se intenten superar saqueando, novamente, á clase traballadora”.

Do mesmo xeito Cartelle reclama a inmediata recuperación das prestacións e subsidios por desemprego nos termos anteriores á reforma de 2012 porque “doutro xeito a pobreza seguirá medrando, cebándose especialmente coas persoas desempregadas”.

Os datos falan

O desemprego medrou en todas as provincias galegas aínda que Pontevedra foi a que sufriu o maior incremento neste último mes. Porén se comparamos co mes de febreiro, anterior xusto ao confinamento, é a provincia de A Coruña a que rexistra un volume maior no medre de desempregados/as.

Persoas  paradas.

   

Evolución

 
 

Febreiro

Setembro

Outubro

Mensual

outubro/febreiro

A Coruña

           66.516  

            72.177  

            73.715  

              1.538  

               7.199  

Lugo

           16.265  

            17.419  

            18.059  

                 640  

               1.794  

Ourense

           18.397  

            19.709  

            20.468  

                 759  

               2.071  

Pontevedra

           65.051  

            67.329  

            69.065  

              1.736  

               4.014  

Total

         166.229  

         176.574  

         181.307  

              4.733  

            15.078  

 

En todos os sectores medrou tamén o desemprego neste último mes. O de Construción é o que presenta un mellor comportamento e Servizos onde se rexistra o medre maior. De feito, con respecto a febreiro, tan só na construción hai anotadas menos persoas paradas que antes do inicio da pandemia.

Sectores

     

Evolución

 
 

Febreiro

Stembro

Outubro

Mensual

outubro/febreiro

Industria

           18.297  

            18.893  

            19.048  

                 155  

                  751  

Construción

           13.613  

            13.341  

            13.457  

                 116  

-  156  

Servizos

         114.987  

         122.191  

         125.889  

              3.698  

            10.902  

 

O medre da afiliación na provincia da Coruña en 2.229 persoas neste último mes, compensa a perda de afiliación no resto das provincias e fai que remate o mes con 218 persoas afiliadas de media neste último mes.

Con respecto ao mes de febreiro, a caída da afiliación é de 554 persoas.

Afiliación á SS

   

Evolución

 
 

Febreiro

Stembro

Outubro

Mensual

outubro/febreiro

A coruña

         434.745  

         429.306  

         431.535  

              2.229  

- 5.439  

Lugo

         121.313  

         122.047  

         121.690  

-   357  

                  734  

Ourense

         102.218  

         102.969  

         102.522  

-  447  

                  751  

Pontevedra

         354.077  

         357.476  

         356.269  

-  1.207  

               3.399  

Total

     1.012.353  

      1.011.799  

      1.012.017  

                 218  

-  554  

           

 

Se ben neste último mes medrou máis o paro entre os homes que entre as mulleres, desde o inicio da pandemia, son as mulleres as que están sufrindo, en maior media, a lacra do desemprego.

       

Evolución

 

Sexo

Febreiro

Setembro

Outubro

Mensual

outubro/febreiro

Homes

           71.438  

            74.357  

            77.041  

              2.684  

               5.603  

Mulleres

           94.791  

         102.217  

         104.266  

              2.049  

               9.475  

 

No que atinxe a contratación, rexistráronse 73.100 novos contratos, dos cales tan só o 9,2% o fixeron baixo algunha das modalidades de contratación indefinida. Se se comparan os datos co mesmo mes do ano anterior, a caída da contratación foi do 31%; o que dá unha idea da menor actividade neste momento que fai un ano.

Malia este desolador panorama a Xunta de Galiza “segue ausente, sen arbitrar medida algunha de protección diante do gravísimo deterioro das condicións de vida das galegas e galegos e incapaz de articular políticas que freen a destrución de emprego consecuencia do alarmante desmantelamento de sectores industriais claves para o noso país e do abandono do noso sector primario”, conclúe Cartelle.