• Nova

Estudan impugnar os pregos da limpeza do CHUS ao non incluír medidas de reforzo para atender as novas esixencias sanitarias

As centrais detectaron unha serie de irregularidades na súa elaboración que poderían derivar en conflitividade
Santiago - 15 Xun 2020

A CIG, CUT, CCOO UGT, centrais con presenza nos distintos comités de empresa do servizo de limpeza dos catro centros que integran o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), reclaman a retirada dos pregos de contratación do servizo porque non contemplan medidas de reforzo para atender as novas esixencias hixiénicas e sanitarias derivadas da pandemia da COVID-19.

Representantes das catro centrais compareceron hoxe en rolda de prensa nada sede da CIG de Compostela para abordar o proceso de licitación e denunciar que os pregos que se volveron publicar o pasado 9 de xuño presentan unha serie de irregularidades que poderían derivar en conflitividade.

Anxo Noceda, da CIG-Compostela, lembrou que a contrata xa se fixera pública en xaneiro, pero o proceso quedou paralizado despois de que unha agrupación de empresas impugnou a adxudicación. Despois quedou en suspendo como consecuencia da declaración do estado de alarma.

Ao mesmo tempo amosouse sorprendido pola premura coa que e volveron publicar os pregos, dado que se anunciaron no Diario da Unión Europea o pasado 5 de xuño e se publicaron no perfil do contratante da Xunta catro días despois, rematando o prazo de presentación de ofertas este venres 19.

Explicou que con posterioridade á data de publicación desta licitación entraron en vigor un Decreto estatal e unha Resolución autonómica que establecen unha serie de esixencias hixiénicas e sanitarias que regularán o que se deu en chamar a 'nova normalidade'. “Mais ningunha desas normas aparecen recollidas en ningún dos tres pregos de contratación do servizo de limpeza do CHUS”.

Por exemplo, detallou que o número de horas que figuran nos pregos para levar a cabo as limpezas de rutina é exactamente igual ao que figuraba nos pregos impugnados en xaneiro, polo que non atenden ningunha das necesidades que se xeraron a partir da pandemia da COVID-19.

De igual xeito, as contías económicas son idénticas, até o punto de que no período de adxudicación prevíase que a contrata ía durar dende o 1 de maio de 2020 ao 30 de abril de 2022. “Pois a esta altura séguese a considerar que se prolongará polo mesmo espazo de tempo, cando xa é imposíbel”.

Ademais, segundo sinalou, o mellor dos casos a nova empresa faríase cargo do servizo en setembro, o que significa que durante catro meses se contabilizan custes de 2020 que realmente van ser de 2022. Porque neste tempo haberá xente que incrementará os seus trienios e o seu grado profesional, ao que hai que engadir que hai que facerlle fronte aos aumentos salariais comprometidos.

Requirimentos da Inspección

Por outra banda, a comezos de marzo a Inspección de Traballo trasladoulle varios requirimentos á empresa, tanto en materia de prevención de riscos, con cuestións referentes aos vestiarios, como a respecto de dimensionamento do cadro de persoal, en concreto no hospital Clínico. De feito, a autoridade laboral recomenda a contratación de 10 persoas, “pero en ningún dos tres pregos figura o incremento do persoal do servizo de limpeza (si de persoal da contrata, pero non para o servizo)”. 

A Inspección instou a empresa a contratar a 10 persoas para o servizo de limpeza do hospital Clínico

En consecuencia, desde as centrais consideran que esta situación vai provocar unha sobrecarga de traballo nas empregadas/os, “que repercutirá negativamente sobre a súa saída e sobre a calidade do servizo”.

Por iso demandan que se retiren os pregos e se actualicen con respecto ao contexto actual para evitar que tanto outros profesionais sanitarias como as propias persoas usuarios se poidan ver afectadas. Do contrario, barallan a posibilidade de presentar a súa impugnación pola vía xudicial, tendo en conta ademais que detectaron unha serie de irregularidades de forma na súa elaboración.

En concreto, os pregos non recollen a normativa laboral de aplicación nin os diferentes acordos cos que se rexe o persoal, entre eles a creación dunha bolsa de contratación ou a carreira profesional, cuestións que se lograron tras convocar mobilizacións e que non futuro poderían supoñer conflitividade coa nova empresa no caso de que non se respectase.

“Se non se fai por criterios económicos sería gravísimo, porque estariamos supeditando a saúde e a seguridade das persoas usuarias e das profesionais a unha cuestión meramente económica”.

Finalmente, sinalan que “se queren aforrar téñeno fácil”, xa que só teñen que atender ao que lle vén dicindo o Consello de Contas: internalizan o servizo, o que permitiría rebaixar os custes e non precarizar as condicións laborais do persoal, ademais de contratar máis traballadoras/es.