• Nova

Cae a afiliación á Seguridade Social en máis de mil persoas no mes de novembro

Nacional - 02 Dec 2022

Malia ter descendido o número de persoas inscritas como desempregadas nas oficinas do SEPE en Galiza nun 0,67% con respecto a outubro, 962 persoas paradas menos, a afiliación á Seguridade Social descendeu nun total de 1.092. Unha baixada que se dá en todas as provincias agás na Coruña que, segundo apunta o secretario confederal de Emprego da CIG, Francisco González Sío, “non implica que haxa máis emprego” á vista dos datos de afiliación.  Máis porque esa caída da afiliación se dá, sobre todo, entre as mulleres cando é precisamente entre elas entre as que máis cae o desemprego: 900 persoas.

 

 

 

 

Evolución

Afiliación á Seguridade Social

 

2022

Mensual

 

Outubro

Novembro

Absoluta

%

A coruña

453.517

453.537,14

                    20  

0,00

Lugo

124.180

123.097,81

- 1.082  

-0,87

Ourense

104.131

104.313,76

                  183  

0,18

Pontevedra

366.872

366.658,81

-     213  

-0,06

Total

1.048.700

1.047.608

-    1.092  

-0,10

Fonte: Seguridade Social

O importante descenso da afiliación na provincia de Lugo, e, en moita menor medida en Pontevedra, leva a esa importante caída da afiliación neste último mes. Datos que son pouco significativos en Ourense e A Coruña. “É moi preocupante que xusto na Provincia de Lugo, que ten unha poboación asalariada pequena sufra un descenso tanto grande na afiliación á Seguridade Social, de nin máis nin menos 1.082 persoas que abandonan o mercado laboral”, subliña Sío.

Ademais, o secretario confederal de Emprego chama a atención sobre a falta de concordancia coa evolución do desemprego, xa que este tamén descende, o que implica que se traduciu nunha saída do mercado de traballo. Tan só na provincia de Ourense, descende o desemprego e medra a afiliación.

A provincia da Coruña, onde aumentou a afiliación á Seguridade Social, foi a única na que aumento do desemprego, o que Francisco González Sío considera que se debe a unha menor afluencia, dada a época do ano na que estamos, de turistas no Camiño de Santiago.

Poboación parada por provincias

 

 

Evolución

 

2022

2022

Mensual

 

Outubro

Novembro

Absoluta

%

A coruña

57.105

57.129

                    24  

0,04

Lugo

13.879

13.717

-   162  

-1,17

Ourense

16.840

16.446

-   394  

-2,34

Pontevedra

55.896

55.466

-   430  

-0,77

Total

         143.720

         142.758

-    962  

-0,67

Fonte: SEPE

A pesar de que en termos absolutos onde máis diminuíu o desemprego foi en Pontevedra, en termos relativos é a provincia de Ourense onde se rexistra a maior caída.

Por sexo, a maior caída do desemprego rexistrase entre as mulleres, cun 1,08% menos de desempregadas que en outubro. Entre os homes apenas hai variación. Tamén neste caso a afiliación á Seguridade Social evoluciona en sentido oposto, baixa entre as mulleres e medra entre os homes.

 

 

 

Evolución

 

2022

2022

Mensual

Sexo

Outubro

Novembro

Absoluta

%

Homes

      59.512  

      59.459  

-  53  

-0,09

Mulleres

      84.208  

      83.299  

-  909  

-1,08

 Total

    143.720  

    142.758  

- 962  

-0,67

Fonte: SEPE

A meirande parte do descenso do desemprego prodúcese no sector Servizos, e en menor medida en Industria.

 

 

 

Evolución

Sectores

2022

2022

Mensual

 

Outubro

Novembro

Absoluta

%

S primario

4751

4774

                    23  

0,48

Industria

         15.016  

         14.789  

- 227  

-1,51

Construción

            9.871  

            9.924  

                    53  

0,54

Servizos

       102.143  

       101.278  

-  865  

-0,85

Sen emprego anterior

         11.939   

         11.993  

                    54  

0,45

 Total

       143.720  

       142.758  

- 962  

-0,67

Fonte: SEPE

Por grupos de idade, tan só aumentou o desemprego entre os menores de 25 anos.

 

 

 

Evolución

 

2022

2022

Mensual

Idade

Outubro

Novembro

Absoluta

%

Menor 25

              5.804

              5.963

                  159  

2,74

De 25  29

           10.827

           10.743

- 84  

-0,78

De 30 a 44

           42.460

           41.905

-  555  

-1,31

Maior de 45

           84.629

           84.147

-  482  

-0,57

 Total

         143.720

         142.758

-    962  

-0,67

Fonte: SEPE

Vistos os datos, e tendo en conta que no que atinxe á contratación, continúa a tendencia dos meses anteriores, o secretario confederal de Emprego conclúe que nestes cadros  plásmanse os “tics” do mercado laboral. “Ao estar tan baseado no sector Servizos, o que sucede é que os grupos máis precarios: mulleres e xente moza, aínda nunha situación que parece de relativa bonanza vense castigados por igual pola febleza do mercado laboral”.