As afiliadas á Seguridade Social con contrato fixo descontinuo multiplicáronse por catro en Galiza dende o ano 2009

Tan só o sector servizos aumentou o número de persoas traballadoras, o que se traduce nun incremento da precariedade e da parcialidade
Nacional - 04 Abr 2023

As persoas afiliadas á Seguridade Social con contrato fixo descontinuo multiplicáronse por catro en Galiza dende 2009, pasando de 6000 a 33.000, segundo se desprende dos datos do mes de marzo publicados hoxe polo SEPE. As estatísticas amosan tamén que o sector servizos foi o único que rexistrou un aumento das persoas traballadoras, mentres que outros como a industria ou a construción experimentaron unha forte caída de afiliación. Isto tradúcese nun cada vez maior incremento da precariedade e da parcialidade do emprego, cunha perda importante de ingresos por parte da clase traballadora do noso país.

Os datos do paro que se veñen de coñecer sitúan a afiliación media mensual galega nas 1.043.529 persoas, das que máis da metada rexistráronse na provincia da Coruña.

Afiliación á SS

2023

 

Variación

 

febreiro

 

Absoluta

%

A Coruña

448.062

452.215

4.153

0,9

Lugo

121.752

122.667

915

0,8

Ourense

103.511

103.744

233

0,2

Pontevedra

362.497

364.903

2.406

0,7

Total

1.035.822

1.043.529

7.707

0,7

Fonte: Seguridade Social.

Mentres que o número de persoas rexistradas como desempregadas acadou as 141.847, un 1,6% menos que no mes anterior. No conxunto do Estado español a redución media foi do 1,7%.

Persoas paradas

 

Variación

 

Febreiro

 

Absoluta

%

A Coruña

57.961

56.931

- 1.030

- 1,8

Lugo

13.615

13.266

- 349

- 2,6

Ourense

16.521

16.553

32

0,2

Pontevedra

55.995

55.097

- 898

- 1,6

Total

144.092

141.847

- 2.245

- 1,6

Fonte: SEPE.

Unha vez máis o sector servizos é o único con capacidade de xerar emprego en Galiza, xa que das 2245 persoas que atoparon un posto de traballo no mes de marzo, un total de 1947 fixérono neste sector. O modelo económico da Xunta, baseado no turismo, fai que as provincias do litoral, A Coruña, Lugo e Pontevedra resistan mellor nas estatísticas, mentres que en Ourense aumentou o desemprego. 

 

2023

 

Variación

Sectores

febreiro

 

Absoluta

%

 

 

 

 

 

Sector primario

4.739

4.648

- 91

- 1,9

Industria

14.780

14.463

- 317

- 2,1

Construción

10.064

9.813

- 251

- 2,5

Servizos

102.581

100.634

- 1.947

- 1,9

Sen emprego anterior

11.928

12.289

361

3,0

Total

144.092

141.847

- 2.245

- 1,6

Fonte: SEPE.

Isto trae consigo máis precariedade e parcialización do traballo, tal e como reflicten os números de afiliación á Seguridade Social: en 2009 no noso país había unicamente 6000 persoas con contrato fixo descontinuo, e a día de hoxe rexístranse 33.000, catro veces máis. Ao mesmo tempo, das 56.000 persoas traballadoras a tempo parcial de 2009 pasouse a 113.000.

Afiliación á Seguridade Social por tipo de contrato:

   

 

 

2009/01

2023/02

2023/03

Marzo/ febreiro

Total

753.179

781.540

788.339

6.799

INDIFINIDO-T. completo

393.193

450.415

454.017

3.603

INDIFINIDO-T. parcial

54.267

110.749

112.050

1.300

INDIFINIDO-Fijos Descontinuos

6.643

32.307

33.307

1.000

TEMPORAL-T. completo

171.062

84.812

85.097

285

TEMPORAL-T. parcial

58.866

27.305

27.094

-211

APREND., FORMACIÓN E PRÁCT.

12.971

7.138

6.904

-234

OUTROS(*)

56.176

68.814

69.870

1.056

 

 

 

 

 

IND-T. Completo/total

52,2

57,6

57,6

 

IND-T. Parcial/total

7,2

14,2

14,2

 

IND-Fixos Descontinuos/Total

0,9

4,1

4,2

 

Fonte: Seguridade Social.

“Vemos como se estende un novo elemento de precariedade, que é a parcialidade do traballo. Cada vez menos persoas traballan a xornada completa, o que se traduce directamente nunha redución de ingresos”, denuncia o secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria da CIG, Paco Sío.

O responsábel sindical sinala que esta leve diminución do paro rexistrado responde a un cambio de modelo produtivo, onde a industria e a construción perden cada vez máis peso na economía en detrimento do sector servizos, provocando un aumento da precariedade e da parcialidade no emprego e unha baixada dos ingresos.

De feito, a industria perdeu 16.000 persoas afiliadas dende 2009 (pasaron de 152.000 a 134.000), mentres que na construción pasaron de 125.000 a 80.000 (perdeu 45.000). Pola contra, na hostalaría pasouse das 63.000 que había en ás 75.000 actuais (12.000 máis).
“Asistimos a un transvase de persoas traballadoras dende os sectores que mellores salarios e condicións laborais teñen a actividades do sector servizos con peores soldos e condicións máis precarias”, remata.

 

Total Rexímenes (RG+RETA)

 

12. Galicia

 

2009/1

2023/02

2023/03

Marzo7/febreiro

Todas as seccións

985.291

986.600

993.830

7.230

Sector primario

51.244

32.412

32.586

174

Industria extractiva

3.575

1.999

1.989

-9

Industria manufactureira

152.966

134.279

134.815

536

Enerxía e Auga

2.957

1.645

1.652

7

Subministro auga

5.447

6.958

6.958

0

Construción

125.079

79.514

80.173

659

Comercio

184.987

174.791

175.130

340

Transporte

48.064

50.912

51.001

89

Hostalaría

63.611

73.389

75.373

1.984

Información e comunicación

17.968

24.617

24.812

195

Actividades financeiras

22.085

16.556

16.569

14

Act. inmobiliarias

3.300

4.345

4.361

16

Act. profesionais

39.821

54.094

54.946

852

Act. administrativas

55.102

64.248

64.464

216

Administración pública

62.659

57.218

57.793

575

Educación

30.592

59.859

60.429

569

Sanidade e serv. sociais

72.292

102.371

103.063

693

Act. artísticas

10.587

16.706

16.864

159

Outros servizos

32.372

30.200

30.360

160

Act. dos fogares como empregadores

569

445

447

2

Organismos extraterritoriais

13

44

46

1

Fonte: Seguridade Social.