A Xunta de Galiza crea unha nova categoría na administración pública: “chico para todo”

Dende a CIG-Autonómica exixen que se inclúan nas categorías existentes no V Convenio
Nacional - 16 Dec 2016

“A Xunta de Galicia leva 8 anos incumprindo o convenio colectivo para o persoal laboral da Administración galega e negándose reiteradamente a convocar a mesa de funcións para definir as mesmas en todas as categorías, tal e como recolle o convenio, e agora pretenden eliminar todas as funcións de dito persoal para crear categorías que fagan de todo”.

Así o asegura o sector da Autonómica da CIG-Administración que denuncia que, por unha banda, e tendo unha categoría que se chama coidador/a xeriátrico, pretenden crear unha categoría nova, coa denominación de xerocultor/a, “polo que non sabemos a intención real desta actitude que o único que pretende é atomizar o servizo e crear persoal en diferentes categorías coas mesmas funcións”.

Xunto a isto asegura que a intención da Administración galega, e en especial da Consellería de Política Social, “a consellería do Goberno do Partido Popular que se leva caracterizado nestes derradeiros 8 anos en ser a consellería que máis dereitos sociais e laborais leva eliminado ao persoal ao seu servizo, na historia do goberno autonómico galego”, non queda aquí.

A Consellería de Política Social, coa necesaria complicidade da Dirección Xeral da Función Pública, pretende crear unha nova categoría chamada Persoal de Servizos Xerais, cunha funcións que o converterían en Chico/a para todo, tal e como demostra a súa propia proposta que recolle o seguinte:

  1. a) Apoio á xestión Administrativa.

Tramitación de pedidos, rexistro de entrada de documentos, transcrición de informes, etc.

  1. b) Recepción, portería, atención e información aos usuarios.

Atención aos usuarios, información aos usuarios, atención telefónica, etc.

  1. c) Limpeza, lavandería, mantemento e apoio ás funcións xerais.

Apertura e peche dos centros, control das instalacións e vixilancia da limpeza dos mesmos, limpeza e mantemento das estancias e dos materiais, retirada de cueiros, montaxe e desmontaxe de cunas, lavandería do centro, etc..

  1. d) Apoio en cociña e comedor segundo o centro e o tipo de servizo.

Elaborar e servir as comidas nos comedores

Entenden que deste xeito, “a partir de agora xa non é necesario na Xunta de Galicia que exista persoal administrativo, nin de atención ao público, nin limpeza ou cociña. Un auténtico despropósito”.

Pero este despropósito, afirman, non remata aquí, senón que continúa, coa Lei de medidas fiscais e administrativas, onde “crean as escalas de Xerocultor/a e de Persoal de Servizos Xerais, polo que a partir de agora xa non será necesario a cobertura de ningunha praza de administrativo, nin de subalterno, xa que unha única escala fará de todo”.

Por iso, exixen que se inclúan estas categorías nas categorías existentes no V convenio colectivo de xeito inmediato, e se deixe dende a Consellería de Política Social de “maltratar” ao persoal ao seu servizo, “negando dereitos de continuo, e buscando a forma de desprestixiar aos profesionais ao seu servizo”.