A secretaría das Mulleres da CIG comeza a conta atrás para a folga xeral de mulleres do 8 de marzo

Celebrou un Encontro Nacional no que se debateron tamén os protocolos contra o acoso nos lugares de traballo
Nacional - 22 Nov 2017

Preto de 250 delegadas sindicais participaron este mércores no III Encontro Nacional de Mulleres convocado pola Secretaría das Mulleres da CIG. Unha xornada de debate na que se abordou o acoso laboral por razón de sexo e o acoso sexual; os protocolos de actuación nas empresas, a actuación sindical e os pasos a seguir, ademais do formato da convocatoria da folga xeral de mulleres prevista para o vindeiro 8 de marzo. A media mañá as asistentes concentráronse diante do edificio do Cersia co lema arredor do que a central sindical desenvolve este ano o do Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres: “Violencia: nin na rúa, nin no traballo, nin na casa”.

Folga xeral de mulleres

“Para nós este 25 de novembro comeza unha conta atrás que culminará o 8 de marzo coa convocatoria dunha folga xeral de mulleres en Galiza” explicou a secretaria das mulleres da CIG, Margarida Corral. Unha convocatoria que, lembrou, foi impulsada por organizacións feministas de distintos países do mundo e que, no caso galego foi acordada no Encontro nacional da Marcha Mundial das Mulleres, da que a CIG fai parte, que tivo lugar o pasado mes de outubro.

Corral subliñou que o obxectivo desta convocatoria é “rexeitar, de xeito activo, todos os tipos de agresións contra as mulleres, non só ante a violencia física, o acoso laboral e sexual e os feminicidios, senón ante a resposta que moitas administracións dominadas polo patriarcado dan a estas agresións, e contra a permanente explotación laboral, a precariedade e a fenda salarial que padecemos as mulleres”.

Por iso fixo un chamamento a que ese día as mulleres non acudan ao seu traballo remunerado, mais tamén que se absteñan de asistir ás clases, de realizar traballos domésticos ou de coidado e a realizar un boicot permanente ás empresas con políticas misóxinas.

A secretaria das mulleres da CIG lembrou que o ano pasado a convocatoria foi de paros parciais, de 12:00 a 14:00 horas e de 18:00 a 23:00 horas, co obxecto de garantir que as traballadoras asalariadas de todas as quendas tiveran cobertura.

Diante disto, o debate de cara ao 8 de marzo será definir o tipo de mobilizacións a convocar en cada comarca ben con concentracións, ben con manifestacións. Accións nas que se implicará e participará toda a central sindical, tal e como acordou xa o Secretariado.

Violencia machista

No decurso da concentración Margarida Corral denunciou que os esforzos por combater a violencia machista se centren nas vítimas e non en quen exerce a violencia e insistiu na necesidade de que para previla “hai que tratar de evitala en orixe, eliminando as súas causas estruturais, promovendo relacións de igualdade e respecto desde a infancia”.

Denunciou ademais a “violencia institucional que destilan as campañas de organismos que deberan velar pola igualdade e non pola cousificación das mulleres” e, en concreto, a campaña da Xunta de Galiza con motivo deste 25 de novembro. “Pasamos de ser os piares da sociedade en anos anteriores, ao máis grande de Galiza”, dixo. Xunto a isto considerou que “non nos consideran suxeitos do noso propio destino, trátannos como obxectos que hai que protexer, como patrimonio do país, do mesmo xeito que a catedral de Santiago”.

Lembrou ademais que todo isto ocorre mentres o Observatorio contra a Violencia de Xénero do Poder Xudicial achegou datos do 2015 que alertan de que Galiza rexistrou a taxa máis alta do estado español de asasinatos de mulleres a mans das súas parellas, alén da advertencia de que cada día as mulleres asasinadas son máis novas.

Violencia: nin na rúa, nin no traballo, nin na casa

Sinalou que estas cuestións son as que centran a campaña arredor da que se desenvolve, este ano, a campaña da CIG en conmemoración do Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres e salientou en concreto “a necesidade de actuar en diferentes eidos: no educativo, no sanitario, no policial e xudicial, así como no eido laboral”.

Corral reclamou ademais “medios, investimento público e unha vontade real para mudar a situación” e exixiu dirixirse aos agresores e non ás vítimas.

Xunto a isto fixo un chamamento a participar nas mobilizacións convocadas para o propio 25 de Novembro pola Marcha Mundial das Mulleres.

En Ourense, ás 19 horas diante do CC Ponte Vella

En Vigo ás 20 horas dende a Farola de Urzáiz

Na Coruña, ás 19 horas no Obelisco

En Compostela, ás 20 hroas dende a praza 8 de marzo

En Ferrolterra, ás 18 horas diante do polideportivo de San Valentín en Fene

En Arzúa, ás 19:30 horas diante da entrada principal do Multiusos

Abordaxe do acoso

No encontro abordáronse ademais os distintos tipos de acoso aos que se enfrontan as mulleres nos lugares de traballo e fíxose unha posta en común da resposta da CIG ante eles e dos pasos a seguir. Ademais analizáronse varias sentenzas que se considerou que se debían ter en conta e puxéronse en común modelos de protocolos negociados e aplicados en empresas.

Respecto dos pasos a dar ante unha situación de acoso salientouse como primeiro recadar toda a información e probas posíbeis que deben ordenarse cronoloxicamente, ademais de aportar testemuñas se están dispostas a comparecer como tal.

De inmediato, notificar os feitos á empresa a través da representación sindical que presentará un escrito solicitando a apertura do protocolo de acoso, se existe, do que sempre hai que gardar copia.

Parello a isto, realizar a pertinente denuncia administrativa, a través da Inspección de Traballo; xudicial, en función dos danos e prexuízos causados, ou mediante a vía contencioso-administrativa, no caso das empregadas públicas.

A Inspección de Traballo deberá exixir as correspondentes responsabilidades administrativas á patronal por condutas contrarias á dignidade do seu persoal cometidas no ámbito da organización e dirección.

No caso da Xurisdición do Social, esta recoñecerá o dereito da traballadora ás indemnizacións correspondentes.

Ademais a vítima deberá pór en coñecemento ao persoal do centro de saúde que está a sufrir acoso laboral, co obxecto de que acredite a necesidade de pasar a unha situación de incapacidade temporal.

Con todo subliñouse que no acoso laboral teñen que confluír catro elementos: hostigamento, persecución ou violencia psicolóxica contra a persoa, carácter intenso da violencia psicolóxica, prolongación no tempo –agás no caso de acoso sexual, que non ten por que tratarse dunha conduta prolongada- e que teña como finalidade danar psicolóxica ou moralmente á traballadora para marxinala do seu entorno laboral.

Modelo de denuncia. Protocolo

No caso de existir un Protocolo hai que solicitar a súa apertura. A este respecto, a secretaria das Mulleres da CIG, lembrou que todas as empresas “teñen a obriga de adoptar medidas dirixidas a evitar o acoso e actuar diante dunha denuncia”. Porén, matizou que “en moitos casos os protocolos son unha mera declaración de intencións e non serven como procedemento de investigación”.

Corral afirmou ademais que “o acoso é unha infracción moi grave” que pode dar lugar a sancións administrativas contra acosador e empresa. Ademais, no caso de acoso sexual e por razón de sexo, a Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade entre mulleres e homes recolle a necesidade de que existan plans de igualdade para as empresas de máis de 250 traballadoras/es e a obriga de todas, independentemente do número de traballadoras/es, a ter, cando menos, un protocolo ou uns procedementos específicos para previr o acoso.