A sección sindical da CIG demanda ao Concello de Ferrol que achegue na mesa de negociación os informes xurídicos requiridos

Para abordar a modificación da RPT, o establecemento do complemento por IT e a oferta de emprego
Ferrol - 23 Out 2018

Diante da nova convocatoria extraordinaria de Mesa de Negociación para maña, mércores día 24, a sección sindical da CIG no Concello de Ferrol reclama ao Goberno local que achegue os informes xurídicos necesarios que permitan estudar e avaliar cada un dos puntos a tratar: proposta de modificación puntual da RPT, da proposta de establecemento dun complemento retributivo nas situacións de incapacidade temporal e sobre a Oferta de Emprego Público.

No relativo á modificación da RPT salientan que hai seis meses a Secretaría Xeral do Concello emitiu un informe contrario á aprobación desta. A actual proposta da Alcaldía que se achega para a Mesa, é a mesma que se informou pola Secretaría, engadindo un último punto sobre a inmediata convocatoria da Oferta de Emprego e dos procesos selectivos. "Por todo isto, esiximos que esta nova proposta sexa avalada polos informes xurídicos que xustifiquen este cambio de parecer e a súa legalidade", aseveran.

No tocante ao complemento por IT, lembran que meses antes da aprobación do Decreto sobre a aplicación do mesmo no resto de Administracións Públicas (no pasado mes de xullo), levouse a proposta á Mesa de Negociación con intención de chegar a un acordo sobre a aplicación desta medida, "obtendo por resposta a negativa por parte do Goberno". A proposta actual para é que entre en vigor o 1 de novembro, pero dende a CIG "demandamos a aplicación con carácter retroactivo desde a entrada en vigor do Decreto".

Recorte na oferta de emprego

Finalmente, a respecto da Oferta de Emprego Público, a sección sindical subliña que todos os informes emitidos pola anterior Xefa de Servizo de Persoal, (e que acompañaron os orzamentos aprobados para este exercicio ), indicaban como 4 o número de prazas que conformarían a Oferta de Emprego, podendo incluso sumarse as prazas vacantes que quedaran por xubilación tanto na Policía como en Bombeiros/as. "Pois ben, apuntan, non só non se sumaron estas prazas, senón que o número pasa de 4 a 2 prazas, motivo polo que solicitamos os Informes Xurídicos que xustifiquen esta modificación".

Por outra banda, a representación da CIG pide que se acumulen as prazas vacantes orzamentadas de exercicios anteriores á actual proposta de Oferta de Emprego, "opción posíbel tendo en conta a información xurídica recollida por este sindicato".