A CIG pídelle ao Concello de Lugo que actúe con contundencia contra Abante BPO polo incumprimento do contrato do 010

Solicita tamén do Goberno local que investigue a posíbel existencia dun grupo de empresas
Lugo - 10 Mar 2022

A sección sindical da CIG en Abante BPO vén de remitir escrito ao Concello de Lugo para actúe con total contundencia ante os incumprimentos da empresa que, de maneira unilateral e sen xustificación, entre outros servizos deixou este 8 de marzo de prestar o servizo de atención telefónica 010 que a administración local lle tiña adxudicado.

Pero a CIG insta tamén ao Goberno municipal a que investigue a relación de Abante BPO coas empresas Traffic New Tecnology, S.L. (TNT) e Abante Servicios Empresariales, S.L., con especial atención aos indicios de que conforman na práctica un mesmo grupo empresarial e esixindo, polo tanto, responsabilidades a estas tres empresas polo incumprimento do contrato do 010.

Proceso programado de descapitalización

Cómpre lembrar que a CIG vén advertindo dende hai meses do proceso de descapitalización progresivo desta compañía, que foi referente no sector dos centros de chamadas de Lugo, chegando a contar cun cadro de persoal de máis de 500 traballadoras e traballadores.

O desmantelamento iniciouse o pasado ano coa perda á mantenta de dous dos contratos máis importantes que tiña a empresa, co claro obxectivo de conducila á quebra. Deste xeito, na primavera de 2021, a dirección decidiu cesar o contrato con France Telecom (Orange e Jazztel), subrogando o persoal a unha empresa de recente creación chamada Traffic New Tecnology (TNT). Para, a continuación, vender a unidade de produción da campaña de 1&1 IONOS a unha empresa chamada Abante Servicios Empresariales, curiosamente da mesma empresa matriz que Abante B.P.O e que ten o mesmo enderezo social que TNT.

Estas operacións mercantís supuxeron que Abante BPO pasara de ter máis de 450 traballadores/as a quedar cun cadro de persoal de tan só 110 empregados/as.

Indicios claros da existencia dun grupo de empresas

Chama poderosamente a atención que entre estas tres empresas hai unha coincidencia de cargos directivos e incluso a nómina de xaneiro do persoal de Abante BPO foi abonada por Abante Cluster Holding, que vén sendo ao tempo empresa matriz de Abante BPO e de Abante Servicios Empresariales.

Por iso, a sección sindical da CIG subliña que a situación actual de Abante BPO non é froito dun mal resultado debido á súa posición no mercado, senón que é resultado de decisións empresariais adoptadas de forma premeditada e unilateral. Entenden que estamos diante dunha xestión fraudulenta e dun proceso de descomposición da empresa deseñado e dirixido por Eduardo Álvarez Núñez, antigo propietario de Abante BPO, e propietario da empresa do sector Huaris Call Center (con sede en León).

Todos estes feitos xa foron postos en coñecemento da Inspección de Traballo e serán trasladados á Fiscalía para que actúe de oficio e determine as posíbeis responsabilidades penais.

O persoal, sen cobrar os seus salarios

Cómpre lembrar que a día de hoxe, os traballadores e as traballadoras teñen pendente de cobrar a paga extraordinaria de nadal e a nómina de febreiro e carecen de calquera información sobre cando cobrarán os seus salarios, xa que non hai  non hai ningunha persoa ao cargo desta que serva de interlocutora válida para dar explicacións, deixando nunha absoluta indefensión e precariedade para o persoal.

De aí que no escrito dirixido ao Concello de Lugo, a representación da CIG insista para que o Goberno municipal investigue os claros indicios da existencia dun grupo empresarial e actúe con total contundencia á hora de esixir e depurar responsabilidades polo incumprimento do contrato do 010 e por levar á ruína ao que era un dos maiores centros de traballo da cidade.