Documentos


Mercado de traballo Galiza 2009
VER MÁIS

Prestación por desemprego 2009
VER MÁIS

Contratos de traballo en Galiza 2009
VER MÁIS

Estudo da Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2006
VER MÁIS

Estudo sobre a mobilidade xeográfica en Galiza no ano 2005
VER MÁIS