Documento


Prestación por desemprego 2009

A forte crise que   azota Galicia desde o ano 2007 está deixando miles de traballadores sen os seus postos de traballo, este feito ten  unhas repercusións claras, como non podía ser menos, nas persoas que perciben algún tipo de prestación por desemprego. Durante a última década, e ata o ano 2008, o número de perceptores mantívose con escasas variacións, en torno ás 70.000 persoas, pero nestes dous últimos ano o incremento foi exponencial mes a mes, ata rematar 2009 con 152.828 desempregados ou desempregadas recibindo algún tipo de prestación.

Arquivos:


Volver