Documento


Paro rexistrado 2010

Os efectos da crise económica no mercado de traballo galego acusáronse con especial virulencia durante ano 2009. Practicamente se mantivo o desemprego por riba dos 200.000 parados/as en todos os meses do ano. Ao longo do 2010, seguiu medrando o número de persoas paradas mes a mes. Así, ningún mes estivo por debaixo dos 209.000 parados.

Arquivos:


Volver