Documento


Paro rexistrado 2009

Os efectos da crise económica no mercado de traballo galego acusáronse con especial virulencia durante ano 2009. Aínda que durante 2008, especialmente nos últimos meses do ano, xa se produciron perdas importantes de postos de traballo e polo tanto de medre do desemprego, non foi até o ano 2009 cando estes datos acadaron valores negativos históricos. Practicamente se mantivo o desemprego por riba dos 200.000 parados/as en todos os meses do ano.

Arquivos:


Volver