Documento


Mercado de traballo Galiza 2015

Antes de analizarmos as distintas variables a través das que estudamos o mercado de traballo, cómpre sinalarmos que, no ano 2014, se produciu o cambio de base da poboación na Enquisa de Poboación Activa (en diante, EPA). Cambio que consistiu na incorporación e actualización das novas series de poboación e fogares derivadas do Censo de poboación e vivendas de 2011, que substitúen as que se viñan utilizando ata o de agora e que se baseaban no censo de 2001.


Arquivos:


Volver