Documento


Guía para prevención de riscos no embarazo e lactacion 2008

Esta Guía pretende ser unha ferramenta de traballo práctica e eficaz para as nosas delegadas e delegados, á hora de identificar e previr os riscos para a preñez e a lactación, informar de como actuar no marco da empresa desde a negociación colectiva para evitar eses riscos, dando a coñecer a normativa relacionada coa protección da seguridade e saúde das mulleres embarazadas ou en período de lactación natural, cuestión de máxima importancia social e sindical para a nosa central.


Arquivos:


Volver