Documento


Guía negociación colectiva desde a perspectiva de xénero 2008

Con esta publicación pretendemos compilar a lexislación en materia de igualdade de
oportunidades para as mulleres e os homes, así como a relacionada coa conciliación da
vida familiar, persoal e laboral, co obxecto de ofrecer unha ferramenta útil para a clase
traballadora en xeral, e aos nosos delegados e delegadas en particular.


Arquivos:


Volver