Documento


Guia elemental para a escrita do galego 1998

Non podemos falar dunha normalización total do noso idioma mentres este non sexa o meio de expresión usual en todas as actividades da nosa vida. O camiño da incorporación do galego en todos os ámbitos aos que non ten aceso é un labor imprescindíbel: se ben nos últimos tempos o noso idioma acadou certos espazos, ainda de maneira restrinxida, tampouco é menos certo que, socialmente no que atinxe ao seu uso, se produciu un retroceso patente, sendo preocupante que decaíse o seu uso entre a xente máis nova; ainda asi, a meirande parte da povoación de Galiza expresa-se en galego e avanza-se relativamente na sua escrita en amplos sectores.


Arquivos: