Documento


Guía dereitos das mulleres vítimas de violencia 2007

Guía dos dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero

A violencia de xénero transcende do ámbito doméstico, é unha
lacra social que afecta a toda a cidadanía. O sindicalismo que defende a
liberdade, a xustiza e a igualdade debe involucrarse na loita contra todo
tipo de discriminación e, particularmente, contra a discriminación que representa
a violencia contra as mulleres.


Arquivos:


Volver