Documento


Estudo da Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2006

Estudo da Enquisa de Poboación Activa no 2º trimestre de 2006 elaborado polo Departamento Técnico de Economía da CIG. Neste estudo apreciase a forte diferenza que en Galiza se produce entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM.

Arquivos:


Volver