Documento


Contratos de traballo en Galiza 2010

O primeiro que chama a atención nun ano de forte recesión económica e caída do emprego é o elevado numero de contratos que se rexistraron no noso país. Estamos a falar de 653.072 contratos novos; se a estes lles sumamos os 27.550 que se converteron en indefinidos ao longo do ano 2010, o número de contratos rexistrados nas oficinas do Servizo Público de Emprego é de 680.624. Destes contratos, o 91,18% foron baixo algunha modalidade de contratación temporal, fronte ao 90,19% do ano 2009


Arquivos:


Volver