Documento


Análise de situación do sistema público de pensións 2006

Nos atopamos ante unha nova reforma do Sistema de Pensións da Seguridade Social. A escusa volve a ser a mesma: a futura creba do sistema se non se toman as medidas oportunas, que sempre se traducen en aumentar os anos necesarios para acceder ao 100% da pensión, ampliar o período para o seu cálculo... en definitiva, reducir a futura pensión do traballador, cando non, excluílo do sistema contributivo.

Arquivos:


Volver