Opinión

O clima, a enerxía e o mito da transición
A transição energético-climática

Anteriores »

Seccións

Internacional

Lingua

Formación sindical

Confederación Intersindical Galega

A CIG é un sindicato de clase que defende a identidade nacional de Galiza, a unión e autoorganización dos traballadores e traballadoras, que practica a solidariedade e o internacionalismo, que considera un principio fundamental a democracia e a participación, que respecta o pluralismo, que mantén a independencia respecto de calquera outra organización ou institución, e por suposto gobernos e empresas, que se expresa en galego e impulsa a nosa cultura e idioma.

Galerías