Documentos


Guía para creación plan de igualdade 2008
VER MÁIS

Guía negociación colectiva desde a perspectiva de xénero 2008
VER MÁIS

Modelo de solicitude de información ao empresario
VER MÁIS

Modelo de regulamento para comités de empresa
VER MÁIS

Modelo de convocatoria de manifestación
VER MÁIS

Modelo de denuncia á Inspeccion de Traballo
VER MÁIS

Modelo de convocatoria de asemblea
VER MÁIS

Modelo de comunicación de substitucion á OPR
VER MÁIS

Modelo de acta elección de delegados prevención
VER MÁIS

Modelo de acta de constitución sección sindical
VER MÁIS

Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero 2007
VER MÁIS

Guía dereitos das mulleres vítimas de violencia 2007
VER MÁIS